Najčastejšie otázky pohovor

Ako uspieť na pracovnom pohovore? Priebeh pohovoru.

Dali ste si záležať na oslovení firmy, dôsledne ste sa pripravovali na pohovor, hľadali ste informácie a odpovede na možné otázky… Až prichádza okamih stretnutia s personalistom a vaša šanca zažiariť. Ostáva už len jedno, zhlboka sa nadýchnuť a ísť do toho prirodzene, sebaisto a naplno.

Samotný pohovor trvá priemerne 40 minút a skladá sa z niekoľkých častí. Začína v momente vášho stretnutia krátkym vstupným rozhovorom, tzv. small talk. Cieľom je pozdraviť, zreteľne sa predstaviť, krátko a pevne podať ruku, nadviazať očný kontakt a jemným úsmevom naznačiť dobrú náladu a pozitívne očakávania. Ide o to prelomiť ľady a začať ľahkú nenútenú konverzáciu, ktorá uvoľní atmosféru a vytvorí príjemné prostredie pre ďalší priebeh pohovoru. V tejto chvíli budujete prvý dojem. Umocniť ho môžete malým komplimentom na nedávny úspech firmy alebo nadhodením spoločnej témy (pokiaľ o nej viete). Ľudia s rovnakými záujmami sú nám podvedome bližší, takže u personalistu tým určite zvýšite svoje sympatie.  Nebojte sa prijať ponúkanú vodu, kávu alebo čaj a uvoľnite sa.

Nasleduje zoznámenie sa, kedy vás dopytujúci vyzve povedať niečo o sebe. Hovorte o svojich silných stránkach, o svojej motiváciidôvodoch, prečo je táto ponuka pre vás tá pravá. Uveďte konkrétne príklady svojich úspechov, záľub, skúseností a pod., vyhnite sa tápaniu, všeobecným frázam a odvolávaniu sa na údaje v životopise. Buďte slušný, presný, stručný a zrozumiteľný. Nepoužívajte slang, vulgarizmy prázdne slová ako „možno, asi, neviem, hmmm“ atď. Nikdy neklamte, neskáčte hovoriacemu do rečineohovárajte svoje predošlé zamestnanie alebo kolegov!

Treťou časťou je prezentácia spoločnosti, kedy personalista predstaví firmu a náplň pracovnej pozície. Vašou úlohou je zodpovedať, či budete schopný vykonávať túto prácu, či ste dostatočne kvalifikovaný, aké sú vaše kvality a prax a prečo by mala firma chcieť práve vás.

V štvrtej časti je priestor klásť otázky. Vyvarujte sa trápnemu mlčaniu a neodbite personalistu vetou, že vám je už všetko jasné alebo že všetko podstatné už bolo povedané. Buďte aktívny, použite vopred pripravené otázky, ktorými umocníte váš záujem, motiváciu a pripravenosť na pohovor. Rozhodujúci je počet a kvalita otázok. Pýtajte sa na detaily ponuky, potrebu zaškolenia, pracovný tím, firmu, jej formy komunikácie, spoločenské aktivity a pod. Pozor však na otázky súvisiace s platom, pracovným časom alebo benefitmi. Pokiaľ túto tému nenadhodí dopytujúci, nechajte si ju na záver alebo najlepšie až na ďalšie stretnutie. Zvýši sa tak dojem vášho nadšenia samotnou prácou, bez ohľadu na odmenu za ňu.

Poslednou časťou pohovoru je záver, kedy sa môžete opýtať, čo bude nasledovať a kedy a ako budú oznámené výsledky pohovoru. Za zváženie stojí aj otázka na spätnú väzbu a dôvody, prečo vás zavolali na pohovor. Dávate tým najavo, že ste sebakritický, chcete počuť, ako ste uspeli, pracovať na sebe a ďalej sa rozvíjať, čo váš potenciálny zamestnávateľ určite ocení. Nezabudnite sa slušne rozlúčiťpoďakovať za pozvanie. Sympatickou bodkou za celým pohovorom, ktorá umocní celkový dojem, je poďakovať za stretnutie aj e-mailom, a to bez ohľadu na jeho výsledok.

Ak sa vám to napriek všetkej snahe nepodarí, nenechajte sa odradiť. Možno tá pravá ponuka čaká niekde inde. Berte to ako tréning a skúsenosť, ktorá vás posunie bližšie k cieľu. Poučte sa z toho, čo nevyšlo a zdokonaľte to, čo bolo dobré. A s každým ďalším pokusom budete lepší, pokojnejší a sebavedomejší.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *