Najčastejšie otázky na pracovnom pohovore

Pri pozvaní na pracovný pohovor sa dá predpokladať početná konkurencia, preto ísť tam bez akejkoľvek prípravy by bolo viac než trúfalé. Našťastie, existuje séria otázok, ktoré možno na pohovore s veľkou pravdepodobnosťou očakávať, a teda máte šancu vopred si doma premyslieť a sformulovať odpovede.

V prvom rade si treba uvedomiť, že personalista vás nechce nachytať na hruškách, ale získať o vás čo najviac potrebných informácií a zistiť, ako reagujete v určitých situáciách alebo aká je vaša odolnosť voči stresu. Preto by ste sa otázkou nemali nechať zaskočiť (Koľko kvapiek vody je v jednom oblaku?), ani vytočiť (Nie ste na túto prácu príliš mladý?) a odpovedať vždy, aj keď by bola vaša odpoveď len slušným odmietnutím.

Otázky možno rozdeliť do niekoľkých oblastí:

Otázky o vzdelaní – Čo ste študovali? Prečo?, Ktorý predmet bol váš najobľúbenejší? Prečo?, Chceli by ste opäť študovať?, Prečo ste štúdium prerušili?, Koľko a aké cudzie jazyky ovládate?, Akým mimoškolským aktivitám ste sa počas štúdia venovali?, Absolvovali ste stáž? Kde?

Otázky o motivácii – Čo by pre vás znamenalo, keby ste túto prácu dostali / nedostali?, Čo vás motivuje v práci?, Čím sa líšite od ostatných?, Kde sa vidíte o jeden, tri, päť, desať rokov?, Čo by ste chceli v kariére dosiahnuť?, Ako riešite konflikty?

Otázky týkajúce sa predošlých zamestnaní – Viedli ste už pracovný tím?, Z predošlej práce ste odišli alebo ste dostali výpoveď? Prečo?, Prečo ste boli dlhodobo nezamestnaný?, Prečo ste sa rozhodli pre inú pozíciu než na akej ste pracovali v minulosti?, Čo sa vám na predošlej práci páčilo /nepáčilo?, Ako ste získali predošlú prácu?, Aké najväčšie úspechy ste v práci dosiahli?

Otázky súvisiace s pracovnou pozíciou – Prečo ste sa rozhodli práve pre túto spoločnosť?, Prečo ste sa rozhodli práve pre túto pracovnú pozíciu? Čo chcete v rámci nej dosiahnuť?, Čo o spoločnosti viete?, Aký plat očakávate?, Aké by boli vaše prvé kroky po prijatí na danú pozíciu?

Všeobecné otázky – Aké sú vaše silné / slabé stránky?, Pracujete radšej tímovo alebo individuálne? Prečo?, Aké sú vaše záujmy?, S akými ľuďmi by ste nechceli pracovať? Máte problém cestovať?, Koľko pohovorov ste už absolvovali? Prečo by si spomedzi všetkých uchádzačov mali vybrať práve vás?

Citlivé otázky – Personalista sa vás nemôže pýtať na vaše vierovyznanie alebo rodinný či sexuálny život. Preto, pokiaľ vám nejakú citlivú otázku položí, pokúste sa taktne vykorčuľovať (Rád by som sa tejto otázke vyhol. / Môže mať moja odpoveď vplyv na výsledok pohovoru? / Rád by som sa zameral na informácie súvisiace s výkonom ponúkanej práce.).

Na každú otázku hľadajte čo najkonkrétnejšie odpovede a vhodné príklady z pracovnej i mimopracovnej praxe. Odpovedajte stručne, výstižne, pravdivo a pozitívne naladený. Nepreháňajte o sebe, neklamte a hlavne sa nebojte. A nezabudnite, že neexistuje len jediná správna odpoveď.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *